Event list
Monday - World boss (18:00), Válka říší (20:00)
Tuesday - World boss (18:00), Válka cechů (20:00)
Wednesday - World boss (18:00), Měsíční pokladnice (19:00)
Thursday - World boss (18:00), Válka říší (20:00)
Friday - World boss (18:00), Válka cechů (20:00)
Saturday - World boss (18:00), Válka říší (20:00)
Sunday - World boss (18:00), Měsíční pokladnice(19:00)
Imperus - Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 • Každá fyzická osoba, která navštíví nebo jakýmkoli způsobem užívá webové stránky Správce pod doménovým jménem imperus.eu (dále také jako „Uživatel“), může využít možnost vytvoření osobního účtu, za účelem vstupu do další, pro neregistrovaného Uživatele běžně nepřístupné zóny (dále také jako „Registrace“). Registrace je dobrovolná a nenařizuje ji žádný právní předpis. Při Registraci jsou po Uživateli vyžadovány jeho osobní údaje, přičemž k poskytnutí služeb a k plnění zákonných povinností Správce, je poskytnutí údajů v rozsahu dle tohoto Oznámení povinné, bez něj nelze Registraci úspěšně dokončit a nelze tak ani využívat služeb Správce. Registrací se Uživatel stává identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou, na základě čehož ji lze přímo či nepřímo identifikovat (dále také jako „Subjekt údajů“) a Správce následně zpracovává jeho osobní údaje také při jakémkoli dalším užití osobního účtu.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Kontaktní email správce je [email protected]


Rozsah a účel osobních údajů

 • E-mailová adresa
  • Nezbytný údaj pro správu účtu uživatelem.
 • IP adresa
  • Nezbytný údaj pro funkcninalitu služeb.


Doba uchovávání údajů

 • Doba uchovávaní osobních údajů je po dobu užívaní služeb Uživatelem (na dobu neurčitou) nebo do zrušení uživatelského účtu.
 • V případě porušení podmínek používání nebo pravidel Uživatelem, se lhůta uchování osobních údajů mění na 5 let.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a:
  • Externí poskytovatel hostingu a datového prostoru.
  • Externí poskytovatel platební brány (gopay.com)


Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky na email správce uvedený v základním ustanovení.
-Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 • S těmito podmínkami souhlasíte registrací účtu na webové stránce. Registrace účtu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


User panel

Create account Forgotten ID
Facebook
imperus.eu © 2019. GDPR,GCOU