Event list
Monday - World boss (18:00), Válka říší (20:00)
Tuesday - World boss (18:00), Válka cechů (20:00)
Wednesday - World boss (18:00), Měsíční pokladnice (19:00)
Thursday - World boss (18:00), Válka říší (20:00)
Friday - World boss (18:00), Válka cechů (20:00)
Saturday - World boss (18:00), Válka říší (20:00)
Sunday - World boss (18:00), Měsíční pokladnice(19:00)
Imperus - Admin tým

[DEV]Flexio


Ve funkci od:
 • 12. 7. 2019
Hodnost:
 • Plná práva (může vše)

[GA]GFaster


Ve funkci od:
 • 12. 7. 2019
Hodnost:
 • Plná práva (může vše)

[CoMa]Shiva


Ve funkci od:
 • 12. 7. 2019
Hodnost:
 • Plná práva (může vše)

[GM]SiMi


Ve funkci od:
 • 27. 7. 2019
Hodnost:
 • Omezená práva (nemůže generovat předměty)

[TGM]Shaggy


Ve funkci od:
 • 26. 9. 2019
Hodnost:
 • Omezená práva (nemůže generovat předměty)

[TGM]Zefyros


Ve funkci od:
 • 26. 9. 2019
Hodnost:
 • Omezená práva (nemůže generovat předměty)

[TGM]Coffey


Ve funkci od:
 • 28. 10. 2019
Hodnost:
 • Omezená práva (nemůže generovat předměty)
[GP], [DEV] - Game Publisher / Provozovatel hry (dále jen GP)
 • Nejvyšší instance.
 • Jeho rozhodnutí je vždy definitivní a musí být akceptováno
 • Udržování bezproblémového chodu serverů
[GA] - Game Administrator / Administrátor hry (dále jen GA)
 • Druhá nejvyšší instance
 • prioritní funkcí je udržování bezproblémového chodu hry
 • řeší vzniklé spory a je nejvyšší instancí, na kterou se hráč může odvolat
 • řeší vzniklé spory, když se hráč cítí poškozen předchozím řešením sporu GM a domáhá se dalším řízením sporu vyšších instancí
 • má vždy poslední slovo, a to bez možnosti odvolání, pokud není výhradně nutné rozhodnutí GP
 • má plné právo na změny v týmu (mimo GP). Propuštění bez udání důvodů, nábor nového člena týmu.
 • vzniklý spor může předat k řešení GP, ale pouze na základě vlastního rozhodnutí
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 14 dní důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem
 • Nemá pravomoce generovat předměty ve hře
[GM] - Game Moderator / Moderátor hry (dále jen GM)
 • prioritní funkcí je dohled nad dodržováním pravidel hry hráči
 • má vždy poslední slovo, pokud není výhradně nutné rozhodnutí GA, nebo se hráč necítí jeho rozhodnutím ve sporu poškozen a nedomáhá se dalšího řízení sporu GA
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • nesmí generovat (Spawnovat) monstra v oblastech přístupných jakémukoli uživateli (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy)
 • nesmí jakkoli poškodit monstra, útočit na ně či je jinak upravovat (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy, kde je jasně zřetelné, že předchozí manuální vyvolání monster je neadekvátní k síle skupiny uživatelů a samotná hra by v tomto stavu nemohla pokračovat dále)
 • ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem
 • Nemá pravomoce generovat předměty ve hře
 • Nemá pravomoce na odbanování.
[TGM] - Trial Game Moderator / Moderátor hry ve zkušební době (dále jen TGM)
 • oproti GM má pouze omezené pravomoce
 • nesmí řešit žádný spor (diskuze není spor)
 • nesmí udělit trest (blokace chatu není trest, ale výchovný prostředek), trest za něj uděluje GM (nebo vyšší instance), který případ prověří a rozhodne
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • nesmí generovat (Spawnovat) monstra v oblastech přístupných jakémukoli uživateli (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy)
 • nesmí jakkoli poškodit monstra, útočit na ně či je jinak upravovat (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy, kde je jasně zřetelné, že předchozí manuální vyvolání monster je neadekvátní k síle skupiny uživatelů a samotná hra by v tomto stavu nemohla pokračovat dále)
 • (jelikož nejsou žádní GM, mají TGM dočasně stejné pravomoce jako GM)
 • Nemá pravomoce generovat předměty ve hře
 • Nemá pravomoce na zabanování.
 • Nemá pravomoce na odbanování.
User panel

Create account Forgotten ID
Facebook
imperus.eu © 2019. GDPR,GCOU